sponsor

Wednesday, 23 March 2011

BOLEHLAND

Kita ada tokoh pelakon video lucah untuk menentang tokoh politik pembangkang. Perencanaan begini rupa hanya dilakukan oleh orang yang berotak biru sahaja. Kenapa Carcosa Sri Negara dijadikan tempat  tayangan.Kerja semacam ini hanya dilakukan oleh 'the sick politician'

No comments:

Post a Comment