sponsor

Thursday, 2 October 2014

Kajian Tentang Penghijrahan Penduduk Di Tiga Wilayah Di Hujung Selatan

Pihak Universiti Mahidol,Thailand diketuai oleh Assoc Prof Aziah Abdul Hamid,Timbalan Pengarah Institut Kependudukan dan Kajian Sosial sedang membuat kajian tentang penghijrahan rakyat di wilayah Patani,Jala dan Menara.

Menurut Prof.Aziah@Aree dana untuk kajian ini disumbang oleh pihak Universiti Mahidol,ILO dan UNICEF.

Kajian ini dijangka memakan masa selama empat tahun.Beliau turut ditemani oleh suaminya,Encik Ghazali dan enam orang pembantu yang boleh bertutur bahasa Melayu.
Menurut Encik Hassan Thola(gambar di kiri)salah seorang pembantu Prof. Aziah, mereka telah bertemu dengan penduduk di tiga wilayah ini di Kota Bahru dan Cameron Highland.

Aku sempat bertanya jumlah peruntukan yang  beliau dapat untuk membat kajian. Beliau tersenyum sambil berkata, "banyak peringkat yang terpaksa dilalui."

Petang itu beliau perlu segera ke UUM dan bertolak berbalik ke negaranya, Aku agak malas hendak  bertanya sebab-sebab orang Patani berhijrah ke Malaysia.

Menurut Steven Mintz.setengah-tengah sarjana mengatakan keputusan individu dan kekuatan struktur. Sarjana yang terdahulu menekan faktor "tolak" dan " tarik".Menurut pandangan ini, apbila keadaan di tempat sendiri sudah tidak selesa dan tempat lain memberikan ganjaran yang lebih baik dan selesa.

Apapun kita tunggu kajian yang akan dibentangkan oleh Prof. Aziah nanti semoga ada manfaatnya.


Oleh Shakir Taha

No comments:

Post a Comment