sponsor

Thursday, 7 November 2013

Emin Madi Bekas Pengarang Bahagian Bahasa Melayu 'The Sabah Times'

Dialah yang sering aku temui ketika ke Tajung Aru disekitar tahun 1979 dan 80an. Beliau pengarang bahagian bahasa Melayu akhbar 'The Sabah Tmes'. Beliau mahir menulis bahasa Melayu dan Inggeris.

Baru-baru ini EminMadi telah menghasilkan novel dalam bahasa Inggeris tentang Sabah.

Semasa di Sabah aku banyak belajar tentang penulisan daripada dia.Di Sabah juga aku bertemu dengan pengarang 'Mingguan Perdana' dan wartawan A.R. Kamaluddin(allahyarham). Daripada mereka ini aku sempat menimba ilmu tentang penulisan dan kewartawan.

Pertemuan yang singkat ini cukup bermakna. Emin masih kuat dan sihat. Dia masih mampu masuk hutan dengan rombongan watawan Sabah baru-baru untuk menghasil tulisan kepada BERNAMA.

Orang yang pernah aku berguru 33 tahun yang lalu sempat meluangkan masanya  selama 1 jam untuk bertemu dan berbicara pagi itu. Terima kasih saudaraku Amin Madi.

No comments:

Post a Comment