sponsor

Tuesday, 22 April 2014

Bacaan Untuk Sukarelawan

Buku ini saya kira menarik kerana  merupakan satu-satunya teks yang komprehensif  tetapi relatif ringkas dalam bahasa  Melayu  tentang  kerja   komuniti(turut  mencakup pendekatan  atau genre Kerja Sosial,  Pembangunan Komuniti, Kesukarelawanan,  Khidmat Komuniti/Masyarakat, Keusahawanan Sosial,   dan  bidang-bidang  berkaitan) yang boleh dijadikan panduan/rujukan oleh  pengamal(profesional dan sukarela) dan  para  pelajar   bidang  berkenaan

Bekerja dengan Komuniti setebal 205 halaman, ialah sebuah buku  tentang  fundamentals kerja  komuniti.  Pelbagai aspek kerja komuniti dihuraikan meliputi  tujuan dan matlamat kerja, mengenal  komuniti,  nilai dan  etika kerja,  model-model  kerja  komuniti,  siapkah  pekerja komuniti? profil komuniti, penyusunan(pengorgorganisasian) komuniti,  isu-isu  dalam  kerja  komuniti,  tenaga penggerak komuniti,  rangkaian/jaringan sosial, sumber,  proses pendidikan dalam  kerja komuniti, penyelidikan,  dan penggunaan media.


Buku ini ditulis oleh Prof. Madya  Dr. Azizan Bahari, seorang tenaga pengajar di  Pusat Pengajian Pembangunan  Insan  dan Teknokomunikasi( iCOM), Universiti  Malaysia  Perlis.

'Bekerja dengan Komuniti'  diterbitkan oleh Pustaka Qarya dan  dijual dengan harga  RM30.00.


Oleh  TS Kembara.

No comments:

Post a Comment