sponsor

Monday, 22 August 2011

ORDER BARU DUNIA ISLAM DAN KESINAMBUNGAN PERJUANGAN UMAT

Sarjana di Barat mahupun di Timur, rata-rata menyatakan bahawa ummah  Islam punya potensi besar dalam mewarnai masa depan. Bernard Shaw umpamanya mengungkap The future religion of the learned, cultured and englightened people will be Islam. Manakala Arnold Toybee pula menyatakan Islam sebagai The future wave of the world. Apatah lagi jika kita menyorot tulisan sarjana-sarjana Muslim, keyakinan tersebut lebih menyerlah lagi.

Sebenarnya dunia Islam memang punya potensi sebagai  pemimpin tamadun dunia  di abad 21. Namun beberapa pra-syarat perlu dipenuhi.Kadar celik huruf dunia muslim perlu dipertingkatkan  kerana kebangkitkan Islam yang berbekalkan emosi semata-mata tidak punya makna tanpa didukungi oleh budaya ilmu, manakala kekuasaan,ekonomi dan kestabilan politik pula akan merupakan  pra-syarat pelengkap yang akan menentukan kebangkitan seterusnya bagi ummah Islam. Di sinilah letaknya  kepentingan forum-forum perbincangan  ummah Islam seperti yang tergambar di dalam persidangan antara Future Directions for Muslim Cooperation yang pernah dianjurkan oleh Universiti Islam Antarabangsa.

Order Baru Dunia Islam atau semangat Pan-Islamisme ini  bukanlah suatu  yang  baru.  Tamadun  Islam dibawah pimpinan  Rasulullah s.a.w. dengan  krkuatan yang mrncakupi dimensi rohani dan material dengan pancaran  wahyu segera berkembang  sepantas kelajuan cahaya( mengikut istilah S. Hussein Nasr) ke seluruh dunia.

Tamadun Islam  membentuk semangat pan-Islamisme dan berkembang dengan penuh harmoni  dari Andalusia hinggalah ke Dunia Melayu disebelah timurnya menyenaraikan ribuan tokoh dalam pelbagai bidang.

Namun Dunia Islam kemudiannya menghadapi  3 peristiwa  tragis. Pertama, perlanggaran orang-orang Mongol pada abad  7H/13M.Kedua,terjajahnya kebanyakan negara Muslimoleh  kuasa Barat sepanjang abad 13H./18M hingga awal abad 14H/19 M. Ketiga,jatuhnya khilafah Uthmaniah (khalifah Islam) ditahun 1924M.

Dunia Islam mengalami saat yang cukup menyayatkan hasil dari  3 keadaan tersebut hinggalah kepertengahan
abad 20 M apabila  satu demi satu negara Muslim mulai  merdeka secara fizikal serta kemudiannya di sambut oleh fenomena perkembangan dunia hari ini.(BERSAMBUNG)

No comments:

Post a Comment