sponsor

Tuesday, 23 August 2011

Seorang Pemimpin Kecil Di Daerah Pedalaman

Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr.Siddiq Fadzil, pemimpin bukan sekadar "orang besar" dalam citra dan pengertian seperti yang ditanggapi orang awam. Pemimpin adalah pembina dan pemandu umat. Justeru,kemimpinan adalah taklif, amanah dan pertanggungjawapan  terhadap misi transformatif- perubahan,pembebasan dan pencerahan(ikhraf al-nas min al-zulumat ila al-nur).

Kata zulumat adalah istilah Qur'ani, kata bentuk jamak dengan makna inklusif  meliputi  segala  kemanusiaan dan semua keadaan yang tidak layak bagi manusia bagi  manusia  sebagai makluk mulia: kesesatan,kejahilan,kemunduran,kemiskinan,ketertindasan,ketidakadilan dan lain-lain sejenisnya..Kepimpinan profetis selamanya diterasi motif pembebasan umat dari zulumat dan seterusnya memberikan pencerahan  dengan nur,cahaya illahi, sinar penyuluh jalan kesejahteraan duniawi-ukhrawi. 

Pemimpin pengemban misi taghyiriy harus mampu memenuhi fungsi sebagai human transformer(perubah manusia dan culture builder( pembina budaya). Peranan sebenar pemimpin tidak hanya mengarah, mengerah dan marah-marah. Lebih  daripada itu ia perlu tampil sebagai pemimpin-pendidik sebagaimana penampilan Nabi s.a.w sebagai al-Rasul al-Murabbi(Rasul-Pendidik) yang mentransformasikan manusia jahili menjadi insan muttaqi. 


Shakir Taha

Gambar oleh Surbo Zalie

No comments:

Post a Comment